Tietosuojarekisteriseloste

 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vireus Oy ,y-tunnus: 0942678-8

Risto Kallion raitti 2 04600 Mäntsälä


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Heli Kallio Vireus Oy


3. REKISTERIN NIMI

Verkkofyssari markkinointirekisteri


4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai tilauksen perusteella.


5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakkaan rekisteröinti
Sähköinen jäsenviestintä
Sähköinen markkinointi
Jäsenetujen saamiseksi tulee olla erillinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin.
Analysointi ja tilastointi
Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
Asiakkaan perustiedot, kuten:

nimitiedot
sukupuoli
syntymäaika
kansallisuus
yhteystiedot
osoitetiedot
puhelinnumero
sähköpostiosoite
muut jäsenen demografiatiedot
Rekisteröitymistiedot, kuten:

käyttäjätunnus
salasana
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Asiakkuussuhdetta koskevat tiedot, kuten:

laskutus- ja maksutiedot
asiakaspalautteet ja yhteydenotot
peruutustiedot
Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:

selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot
tiedot palveluiden käytöstä


8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA


Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT


Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET


Henkilötietojasi siirretään Yhdysvaltoihin palvelun toteuttamiseksi. Palvelumme on rakennettu yhdysvaltalaisen yrityksen palvelun päälle. Verkkofyssari on solminut palveluntarjoajan kanssa käsittelysopimuksen. 
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.


11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.


Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:


Risto Kallion raitti 2 04600 Mäntsälä


Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti samassa osoitteessa.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse [email protected]


Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä.

Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä jokaisen jäsenkirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse [email protected]


Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse [email protected]


12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.


13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.