1. Verkkofyssarin käyttöehdot

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Vireuksen Verkkofyssari -palveluun.

Verkkofyssari on Vireus Oy:n (Y-tunnus 0942678-8 ) ("Palveluntarjoaja") tarjoama palvelu. Nämä yleiset käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Palveluiden käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä, ja määrittelevät osapuolten Palveluun liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Verkkofyssari on selainpohjainen palvelu, jossa käyttäjä voi osallistua Verkkofyssarin verkkofysioterapiaan. Verkkofysioterapia edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Palvelu koostuu yleisestä verkkovalmennuksesta, liikunnanohjauksesta sekä yleisluontoisesta neuvonnasta.

2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja rekisteröityminen

Käyttämällä palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttö- ja maksuehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Maksuehdot koskevat vain palvelustamme maksavia asiakkaita. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä palveluita tai osallistu palveluihin.

3. Palvelun käyttö

Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät rekisteröitymistä. Palvelun käyttö ja rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa ainakin nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Lisäksi voit oman harkintasi mukaan ilmoittaa muun muassa muita henkilötietoja kuten puhelinnumero (jäljempänä yhdessä "Henkilötiedot"). Sinun tulee myös valita itsellesi käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä "Käyttäjätunnus") rekisteröitymistä edellyttävien Palvelujen käyttämiseksi

Olet vastuussa palveluun lähettämiesi henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle etkä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää sitä. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli käyttäjätunnuksesi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjätunnustasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin pyynnöstäsi tai oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut.

Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämästäsi Henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta.

Sinun on oltava vähintään 18- vuotta vanha käyttääksesi palveluita. 

Käyttäjätunnuksen poistaminen

Voit milloin tahansa poistaa Käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi Käyttäjätunnuksesi sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja kuittaa pyyntösi käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi.

Palveluntarjoajalla on myös alla kohdan 4 mukaisissa tilanteissa oikeus poistaa Käyttäjätunnuksesi.

4. Vastuut

Haluamme luoda parhaita mahdollisia sisältöjä. Käytämme sisältöjen tuottamiseen viimeisimpiä tutkimuksia, tietoja ja taitoa, sekä erityistä huolellisuutta. Emme voi kuitenkaan taata, että Palvelun sisältö on virheetöntä, ajantasaista ja juuri sinun käyttötarkoitukseen tai terveys tilanteeseen sopivaa. Mitään palvelussa kerrottua ja viestittyä ei tule tulkita lupaukseksi tai takuuksi tilanteesi muuttumisesta. Etenemisesi riippuu aina myös omasta henkilökohtaisesta tilanteestasi.

Käytät palvelua omalla vastuullasi. Kaikkien palvelun kuvaamien ohjeiden noudattaminen on niin ikään sinun vastuullasi. Vireus ei vastaa palvelun käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Huolimatta siitä, että asiakkaan verkkovalmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa verkkovalmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja käyttävänsä Palvelua omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Palveluntuottaja tai tämän toimeksiannosta toimiva henkilö ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia palvelua varten tarpeellisiksi katsomistaan tapaturmavakuutuksesta tai muista tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista ja niiden kattavuudesta.

Asiakas vastaa itse tietoturvasta omien laitteidensa, käyttämänsä verkon ja tunnusten osalta.

Palvelussa on sekä palveluntuottajan että muiden osapuolien, kuten käyttäjien ja yhteistyökumppaneidemme tuottamaa sisältöä. Käyttäjien tuottamaa sisältöä voivat olla esimerkiksi käyttäjien palveluun lähettämät viestit, kommentit ja tekstit. Emme vastaa palvelun käyttäjien tai muiden osapuolien palveluun lähettämästä sisällöstä, käyttäjien välisestä suorasta tai epäsuorasta viestinnästä, emmekä myöskään muiden osapuolien verkkosivujen sisällöistä, joihin palvelussa saattaa olla viittauksia tai linkkejä.

Olet henkilökohtaisesti vastuussa palvelun käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä palvelussa. Sanottu vastuu kattaa kaikki palveluun lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä palveluun sitoudut vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta palvelimelle tai palveluihin lähettämästäsi tai lisäämistäsi tiedoista tai sisällöstä.

5. Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan, lisäämään ja poistamaan palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja siten, että muutos ei ole Asiakkaan vahingoksi. Palveluntarjoaja on myös muutoin muuttamaan sopimusehtoja ja palvelun sisältöä myös muutoin, mikäli muutos johtuu esimerkiksi palvelun sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta, yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä, palvelun tuotantokustannusten muuttumisesta, kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista, tietyn palvelun ominaisuuden tuottamisen lopettamisesta, palveluiden kehittämisestä, teknisistä järjestelmäuudistuksista, markkinatilanteen tai palvelun kysynnän olennaisesta muuttumisesta, tai muusta vastaavasta perustellusta syystä.. Muutoksista ilmoitetaan palvelussa ja asiakkaan tulee hyväksyä ja sitoutua uusiin ehtoihin jatkaakseen palvelun käyttämistä. Muutokset astuvat voimaan välittömästi muutoksen ilmoittamisen hetkenä. Mikäli muutos on asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään muutoksen voimaantuloajankohtana, jolloin asiakas saa hyvityksen mahdollisesti etukäteen maksamastaan irtisanomisen jälkeistä aikaa koskevasta palvelumaksusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esim. huoltotöiden, asennusten ja muiden muutostöiden vuoksi. Muita syitä palveluntarjoajalla voivat olla muut tekniset syyt, esim. järjestelmän kuormittuminen tai mikä tahansa syy joka haittaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, tehdä muutoksia tai poistaa osia tästä palvelusta, sekä lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

7. Peruutukset

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ostamansa verkkovalmennus 14 päivän kuluessa ostopäivästä. Mikäli verkkovalmennus on kuitenkin maksettu liikunta- tai hyvinvointieduilla, oston peruuttaminen on tehtävä 24 tunnin sisään ostohetkestä.

6. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet palvelimeen ja palveluihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi immateriaalioikeuksien alaista palvelimessa ja/tai palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty Palveluntarjoaja pidättää yksipuolisesti oikeuden rajoittaa asiakkaan pääsyä palveluun, tai estää palvelun käytön kokonaan, mikäli asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja.

7. Henkilötietojen käsittely

Käyttäessäsi palvelua tietojasi tallennetaan asiakastietoihimme. Tietojasi voivat tarkastella sellaiset henkilöt, joiden on työtehtäviensä takia pakko käsitellä tietojasi.

Palveluiden käyttämiseksi edellytämme tiettyjen tietojen käsittelyä. Lisäksi palveluiden käyttö edellyttää salasanalla suojatun käyttäjäkohtaisen tunnuksen luomista. 

 

8. Evästeet ja analytiikka

Palvelun käyttämisen yhteydessä Palveluntarjoaja voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja palvelun käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista palveluihin liittyvistä tilastotiedoista. Pyydämme sinulta suostumusta verkkopalveluiden käyttöön nettisivuillamme.

9. Hinnoittelu ja laskutus

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittamalla siitä etukäteen.

10. Voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun asiakas alkaa käyttää palveluita. Palveluntarjoaja voi päättää asiakkuuden välittömin vaikutuksin, mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja olennaisella tavalla. Asiakas voi milloin tahansa päättää Palvelun käytön eikä erillistä ilmoitusta tarvita eikä edellytetä. Palvelun päättämisellä ei ole vaikutusta kuitenkaan mahdollisiin maksuihin tai muihin korvauksiin, joihin asiakas on sitoutunut ennen Palvelun käytön päättämistä. Päättyminen ei vaikuta niihin ehtoihin, jotka ovat tarkoitettu säilymään voimassa päättymisestä huolimatta.

11. Ylivoimainen este

Osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajan asemassa oleva käyttäjä voi kuitenkin aina saattaa erimielisyyden kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)